Agrolac Andina Colombia

Establerts a Colòmbia des de 2012, un dels mercats agrícoles més competitius de l’Amèrica del Sud. AGROLAC ANDINA ha invertit els últims anys en el registre de productes d’alta qualitat i solvència, amb l’assessorament de professionals locals competents. Amb seu a Bogotà i serveis de distribució als principals ports del país.

Contacte


  • Calle 95 N 15-47, Oficina 703 – Bogotá, Colombia
  • Tel.: +57 1 2573340
  • info@agrolac.com
FUNGICIDES
Ingredient actiu
Informació de producte
Fitxa de seguretat
Azoxystrobin
Azoxystrobin + Oxine copper
Carbendazim
Epoxiconazole
Flutriafol
Fosetyl
Chlorothalonil
Metalaxyl
Kasugamycin
Propineb
Iprodione
Metalaxyl + Propamocarb
Tebuconazole
HERBICIDES
Ingredient actiu
Informació de producte
Fitxa de seguretat
Alachlor
Fluazifop
Glufosinate
Paraquat
Glyphosate
INSECTICIDES
Ingredient actiu
Informació de producte
Fitxa de seguretat
Acetamiprid
Methomyl
Diflubenzuron
Lambda-cyhalothrin
Acephate
Abamectin
Profenofos
Chlorpyrifos

Aviso de cookies